„Drobiny codzienności – ciąg dalszy…” Jesienny sezon 2017 roku Galeria „KRĄG” rozpoczęła w piątek, 8 września, wystawą malarstwa Krystyny Czarneckiej – Augustyniak. W obu salach „KRĘGU” zebrało się wielu gości wernisażu.

Zarówno gospodarz klubu – Janusz Heller, jak i prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej, Izabella Hermanowska – witając zebranych, podkreślali specyfikę tej uroczystości. Tym razem obrazom – towarzyszyło SŁOWO; jako że bohaterką wieczoru była poetka i malarka. Prezentowane obrazy i wiersze – wzajemnie się dopełniały.

Zaproszona przez artystkę Wiesława Stefańska, odczytała swą autorską, wnikliwą analizę i ocenę poezji Krystyny Czarneckiej – Augustyniak, a także z dużą wrażliwością recytowała kilka wybranych wierszy.

O swojej poezji i malarstwie opowiedziała autorka, podkreślając ich bardzo osobisty charakter.

W miłej, serdecznej atmosferze, zebrani słuchali, oglądali obrazy i dzielili się wrażeniami.

Odbywający się w dwóch salach klubu wernisaż, tworzy atmosferę ciekawego spotkania ludzi zainteresowanych sztuką.

Dla gości, wieczór przy kawie, herbacie, słodkościach – to też „drobiny codzienności…”

Zdjęcia: Jadwiga Pawelczak