Wystawialiśmy od początku. Pomysł założenia stowarzyszenie także zrodził się po pierwszej wystawie w 1980 roku w „Polonezie”. Wystawy stały się podstawową formą naszej działalności.

W ciągu minionych 30. lat – wystawialiśmy w wielu salach Poznania (Kluby Osiedlowe, Salon Poznania, Galeria na Starówce, hall prezydencki w Urzędzie Miasta, hall w Urzędzie Marszałkowskim i innych). Szczególny wymiar miały wystawy w legendarnej sali ZNTK. „Wędrówki po Poznaniu w czasie i przestrzeni” w 2006 roku – wystawa w ramach obchodów 25. lecia Stowarzyszenia wpisana w uroczystości 50. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, nagrodzona „Łazarską Nagrodą Roku”.

Przez ponad 20 lat wystawialiśmy w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie; Muzeum Myślistwa w Uzarzewie, na Zamku w Kórniku, w galerii „Piwnica” w Komornikach, w Bibliotece Ekologicznej, w Tarnowie Podgórnym, Środzie Wielkopolskiej, Suchym Lesie, Warszawie i wielu, wielu innych miejscowościach.

Otwarcie wystawy w sali Miłośników Miasta Poznania 24 marca 1986

Otwarcie wystawy exlibrisów Klemensa Raczaka 28 lutego 1992

Otwarcie wystawy prac Albina Łąckiego – Bibliotek Ekologiczna 16 grudnia 1998

Odrębne miejsce zajmują liczne wystawy w naszej siedzibie – Klubie „Krąg”; począwszy od tradycyjnych już od ponad 20 lat wystaw z okazji „Dni Łazarza” – po wystawy indywidualne i zbiorowe naszych członków, a także organizowane w ramach Galerii Krąg – wystawy zaproszonych artystów.

Dużo większy zasięg terytorialny mieli i mają nasi członkowie – organizując swoje wystawy w wielu miastach Polski i poza jej granicami.

Stoisko PSPT na Festiwalu Przedmiotów Artystycznych na MTP grudzień 2004

Wystawa PSPT w Urzędzie Miasta „Przegląd twórczości artystycznej”

Wystawa PSPT w Urzędzie Miasta „Przegląd twórczości artystycznej”

Tematyka wystaw była i jest różnorodna. Generalnie jednak związana z czasem i miejscem. Najczęściej była to artystyczna promocja miasta, regionu, jego historii i tradycji. Oto niektóre tylko tytuły wystaw:
Przez Pyrlandię wzdłuż i wszerz” – to malarskie poszukiwania i utrwalanie piękna architektury wiejskiej, wielkopolskiego krajobrazu…

Nawiązująca do renesansowej pochwały życia w zgodzie z naturą „Rok na cztery części rozdzielon…„, „Struktura materii” – niezwykła wystawa rzeźb Romana Kosmali i gobelinów Urszuli Okupniak – Chmielewskiej – prezentowane w Pałacu w Szreniawie i na Zamku w Kórniku. Wystawa ta – wydobywała niezwykłość i oryginalność artystycznego tworzywa – kamienia, metalu, szkła i włókna, sznurka i wełny…

Wystawa tematyczna „Libia – kraina milczących skarbów” – CK Zamek 1997

Wystawa PSPT „Rok na cztery części rozdzielon…” w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie 2004

Wystawa PSPT „Pamiętajcie o ogrodach” ODK Słońce 2012″

Inspiracją jednak był najczęściej Poznań – „Wędrówki po Poznaniu w czasie i przestrzeni„, „Magiczny Poznań„, „Poznań jaki jest – każdy widzi„, „Spacery po Łazarzu„, „Śladami Bambrów” czy cykl „Traktem Królewsko-Cesarskim” i wiele innych.

Galeria Krąg, którą współtworzymy z gospodarzami Klubu – zaprasza znanych twórców środowiska poznańskiego. Dzięki temu prowadzimy swoistą edukację, jak to trafnie określiła w swej wypowiedzi w jednym z naszych folderków – Maria Łazarz, przewodnicząca Komisji Kulturalno-Społecznej Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej – „uczymy czytania sztuki”.

Ta artystyczna praca na rzecz najbliższego środowiska ma swój głęboki sens. Jej ideą jest włączenie widza, odbiorcy w proces dialogu z twórcą; szczególnym przykładem może być wystawa niezwykłego artysty – Marka Cierniewskiego „Bez tytułu„. Przyświecają nam tu słowa Czesława Miłosza – „od nas także zależy co w dziełach widzimy”.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. Urszula Nieborak, Antoni Rut – prezes Związku Artystów Plastyków, Zbigniew Okopski, Bożena Fibik-Beim, Rafał Kaczmarkiewicz, grupa artystów „Przestrzenie wyobraźni”, Andrzej Haegenbarth i Jadwiga Pawelczak – fotografia, Kazimierz Rafalik i inni.

Wystawa Marka Cierniewskiego „Bez tytułu” – Galeria Krąg 2011