Duch miejsca i duch czasu… naznaczył strych w Spichlerzu Muzeum Rolnictwa w Szreniawie – szczególnym urokiem. Piękne, stare, podtrzymujące strop belki, drewniana, strychowa podłoga, stylowe okienka – tworzą specyficzną aurę, w której czuje się upływ czasu. Wystawy, wernisaże w tym właśnie miejscu mają niezwykły charakter.

Tak też było w piątek, 2 czerwca, na wernisażu naszej wystawy, w której udział wzięło 40 artystów, członków PSPT oraz zaproszonych gości.

Prezentowane na wystawie prace – różnorodne w swej formie i treści – to swoista, bardzo subiektywna wędrówka wzdłuż i wszerz Pyrlandii, nawiązująca do tradycji i wartości, które są trwałe i cenne i które stanowią o naszej tożsamości.

W tę wrażliwość artystycznego obiektywu wpisuje się także gwarowa Pyrlandia, jako element odrębności językowej, znamiennej dla tej najbliższej Ojczyzny, w której żyją Wielkopolanie.
Wiąże się z nią każdy wybrany przez artystę kadr i umiejętność jego utrwalenia.
Obiektyw artysty to jego punkt widzenia, jego postawa wobec otaczającego świata, to jego wybór; to w jakiś sposób soczewka artystycznej wrażliwości, wypowiadającej się w różnych środkach ekspresji. Stąd na wystawie różnorodność technik: obrazy olejne, akwarele, akryle, pastele, fotografie, kolaże, foto-grafiki, gobeliny, formy przestrzenne, rzeźby…

Niezwykłym, przyjętym gorąco przez gości wernisażu, dopełnieniem idei tego artystycznego wydarzenia – była obecność zaproszonego, szczególnego gościa – redaktora Jacka Hałasika, piewcy i znawcy poznańskiej gwary. Językiem Pyrlandii powitał zebraną „wiaruchnę”, przypomniał „blubry Starego Marycha” i wiele innych, bliskich sercu gwarowych ciekawostek.
Przywołana w tytule wystawy Pyrlandia to przecież szczególny kod kulturowy, właściwy tej – a nie innej społeczności regionu.

Atrakcją szczególną wernisażu były Bamberki, które w swoich pięknych strojach – pozowały do zdjęć, prezentując tradycję i kulturę od blisko 300 lat – wpisaną w historię Wielkopolski. Nasze stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z Towarzystwem Bambrów Poznańskich i ma w swym dorobku m.in. cykl wystaw – „Śladami Bambrów”.

Dziękujemy serdecznie przedstawicielom Towarzystwa ( www.bambrzy.poznan.pl ) i redaktorowi Jackowi Hałasikowi z Radia Poznań – za uświetnienie wernisażu.

Wśród gości wielu było znanych w środowisku artystów, prezesów stowarzyszeń i związków artystycznych, otwierających wernisaż gospodarzy Muzeum a także wspierająca wydarzenia artystyczne, Radna Miasta Poznania, Lidia Dudziak. Przybyli goście wymieniali swoje wrażenia w równie atrakcyjnym innym pomieszczeniu strychu – przy kawie, herbacie i pysznym placku.

Absolutnym dopełnieniem wernisażu okazał się pięknie wydany katalog wystawy, w którym na 88 stronach zaprezentowano sylwetki artystów i zdjęcia wystawianych prac.
To dla stowarzyszenia i artystów niezwykła, trwała i cenna pamiątka.

Szczególne podziękowania składamy dyrekcji Muzeum w Szreniawie, Panu Dyrektorowi Janowi Maćkowiakowi, za życzliwość, cenny katalog; Pani Agnieszce Floryszczak i wszystkim, którzy z ramienia Muzeum przyczynili się do organizacji tej wystawy.

Cenny wkład w aranżację wystawy ma Jarosława Pavletta, „epkipa wieszająca” – i ta z Muzeum – Krzysztof Michowski i Sławek Przywecki, i ta ze stowarzyszenia – Jerzy Antkowiak i Krzysztof Marciniak. Nad wszystkim czuwała merytorycznie i organizacyjnie – Prezes stowarzyszenia Izabella Hermanowska.

To atrakcyjne wydarzenie artystyczne – utrwaliły migawki fotograficzne wykonane przez Annę Klimaszewską i Jagodę Pawelczak; wrażenia z wernisażu i zdjęcia znalazły się także na portalu Puls Polonii – www.pulspolonii.com oraz na portalu www.powiat.poznan.pl

Izabella Hermanowska